Witrektomia – Centrum Medyczne Orbita
Chirurgia okulistyczna

Witrektomia

Nawet 1 na 10 tysięcy osób w populacji ogólnej cierpi na schorzenie, które można leczyć za pomocą zabiegu witrektomii. Jest to zabieg polegający na wycięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej. Stosuje się go głównie przy chorobach siatkówki, takich jak rozwarstwienie. Dla wielu pacjentów operacja jest jedyną nadzieją na utrzymanie lub poprawę widzenia przy ciężkim upośledzeniu wzroku.

Pytania i odpowiedzi

CZYM JEST ZABIEG WITREKTOMII?

Witreoretinalna chirurgia oka to pełnoprofilowe, operacyjne leczenie różnych chorób gałki ocznej, w tym przede wszystkim chorób siatkówki oka. Operacje siatkówki noszą nazwę witrektomii i są to zabiegi będące uznaną metodą leczenia najcięższych i najpoważniejszych chorób oczu, grożących często utratą lub ciężkim upośledzeniem widzenia. Ten zabieg mikrochirurgiczny tylnego odcinka oka, polega na wycięciu ciała szklistego z wnętrza gałki ocznej.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA DO ZABIEGU WITREKTOMII?

Najczęstszym wskazaniem do zabiegu witrektomii jest odwarstwienie siatkówki. Możemy leczyć odwarstwienia świeże, nawrotowe, powikłane, zastarzałe, wysiękowe. Tym sposobem leczymy również choroby cukrzycowe, obrzęk plamki, a także wiele pourazowych stanów.

JAK PRZEBIEGA ZABIEG WITREKTOMII?

Zabieg rozpoczyna się przygotowaniem Pacjenta przez zespół anestezjologiczny. Pacjent wprowadzony zostaje w znieczulenie ogólne, podczas którego przeprowadzana jest operacja. Polega ona na wykonaniu nacięć, przez które operator umieszcza narzędzia w gałce ocznej. Dokonuje się rozcięcia i usunięcia ciała szklistego. Następnie, w zależności od pierwotnego schorzenia pacjenta, wykonuje się rozmaite procedury lecznicze m.in. laseroterapię, usuwanie błon z jej powierzchni i rozrastających się pod nią, usuwanie zmian rozrostowych, tętniaków, naczyniaków, udrażnia się naczynia, podaje się leki do wnętrza oka, na powierzchnię siatkówki a także podsiatkówkowo, naprawia się uszkodzenia, przykłada się odwarstwioną siatkówkę, wykonuje się przesunięcia płatów nabłonka barwnikowego i błony granicznej wewnętrznej, a nawet wykonuje się autologiczne przeszczepy fragmentów siatkówki tzw. retinagrafty i wiele innych. Miejsce po usuniętym ciele szklistym uzupełnia się gazem lub olejem, co ma na celu utrzymanie odpowiedniego ciśnienia gałki ocznej.

JAKICH EFEKTÓW MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PO ZABIEGU WITREKTOMII?

Efekty uzależnione są od jednostki chorobowej, stopnia zaawansowania, czasu trwania choroby i tego, czy oko było już wcześniej operowane. Niestety reoperacje po nieudanych zabiegach operacyjnych – odcinka przedniego, a zwłaszcza witreoretinalnych są najtrudniejsze. Niemniej, zabieg ma na celu w maksymalnym możliwym stopniu umożliwić Pacjentowi zatrzymanie postępu choroby i poprawę jakości widzenia.

Aby to oszacować należy spotkać się na konsultacji z chirurgiem witreoretinalnym, który z dużym prawdopodobieństwem oceni szanse powodzenia operacji w konkretnym przypadku.

Cennik

Konsultacja Okulistyczna Chirurgiczna

450 zł

Konsultacja Okulistyczna Specjalistyczna

350 zł

Kwalifikacja do witrektomii

500 zł

Operacja witrektomii z wymianą soczewki, podaniem dekaliny, oleju, fotokoagulacja i endotamponada

od 12000 zł

Operacja w przebiegu otworu w plamce (FML)

od 10000 zł

Umów wizytę
    lub zadzwoń: +48 570 878 785