Leczenie zmian cukrzycowych siatkówki – laseroterapia – Centrum Medyczne Orbita
Okulistyka

Leczenie zmian cukrzycowych siatkówki – laseroterapia

Chorzy na cukrzycę są szczególnie narażeni na rozwój chorób oczu. Wielu z nich cierpi na jaskrę lub zaćmę, jednak to retinopatia cukrzycowa stanowi podstawowe zagrożenie dla narządu wzroku. Oczne powikłania cukrzycy są główną przyczyną znacznego pogorszenia widzenia w grupie pacjentów poniżej 50 r.ż. Dane epidemiologiczne z 2017 r. wskazują, że na świecie 93 miliony chorych na cukrzycę ma retinopatię cukrzycową, co oznacza, że 1 na 3 diabetyków cierpi na retinopatię, która nieleczona potencjalnie prowadzi do ślepoty.

Pytania i odpowiedzi

CZYM JEST RETINOPATIA CUKRZYCOWA?

Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną nowych przypadków całkowitej utraty wzroku wśród osób dorosłych. W czasie pierwszych 10 lat trwania cukrzycy u prawie wszystkich Chorych na cukrzycę typu 1 oraz u ponad 60% Chorych na cukrzycę typu 2 można stwierdzić retinopatię. Największym problemem jest cukrzycowy obrzęk plamki (DME), który występuje (wg różnych źródeł) u około 7-14% ogółu chorych na cukrzycę i nieleczony może spowodować trwałe obniżenie ostrości wzroku.

JAK ROZWIJA SIĘ RETINOPATIA CUKRZYCOWA?

Naczynia krwionośne ulegają uszkodzeniu pod wpływem wysokiego stężenia cukru we krwi. Tymczasem to właśnie dzięki naczyniom krwionośnym siatkówka zaopatrywana jest w substancje odżywcze i tlen. Retinopatia cukrzycowa uniemożliwia więc ich swobodny transport. Choroba może znacznie osłabić strukturę drobnych naczyń, zagraża ich drożności, może prowadzić do całkowitej ich blokady. W takiej sytuacji tworzą się nowe nieprawidłowe naczynia, powodując występowanie szeregu kolejnych powikłań

JAK MOŻNA LECZYĆ RETINOPATIĘ CUKRZYCOWĄ?

Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej z założenia jest stosowana w celu zahamowania już istniejących powikłań. Pacjent kwalifikowany jest do laseroterapii w momencie, kiedy cukrzyca zdążyła już odcisnąć na jego wzroku duże piętno. Ta metoda leczenia u niektórych Pacjentów daje szansę na zatrzymanie zmian chorobowych. Efekty leczenia zależą od stanu zaawansowania retinopatii cukrzycowej w momencie rozpoczęcia terapii. Laseroterapia zmniejszając niedotlenienie siatkówki hamuje rozwój i progresje nowotwórstwa naczyniowego i zmniejsza obrzęk siatkówki centralnej. Jeżeli chodzi o cukrzycowy obrzęk plamki, rzadziej stosuje się fotokoagulację laserową, ponieważ istnieją nowsze metody w postaci iniekcji doszklistkowymi lekami anty-VEGF, które hamują czynnik wzrostu śródbłonka naczyń, odpowiedzialny za rozwój obrzęku i retinopatii proliferacyjnej.

Cennik

Konsultacja Okulistyczna Specjalistyczna

350 zł

Badanie OCT

200 zł

Laseroterapia siatkówki laserem modułowym Pascala

od 700 zł

Konsultacja Okulistyczna (lekarz w trakcie specjalizacji)

300 zł

Konsultacja Okulistyczna Specjalistyczna

350 zł

Konsultacja Okulistyczna Chirurgiczna (dr n. med. Radosław Różycki)

450 zł

Konsultacja Okulistyczna „CITO” (dr n. med. Radosław Różycki)

600 zł

Wizyta kontrolna - wyjęcie implantów kanalików łzowych

250 zł

Założenie soczewki kontaktowej

50 zł

Wykonanie kropli autologicznych z osocza bogatopłytkowego

1200 zł

Leczenie zespołu suchego oka metodą Lipiflow

2800 zł

OCT

250 zł

OCT tarczy nerwu wzrokowego (RNFL)

200 zł

OCT - badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki (GCC)

250 zł

Pakiet JASKRA OCT (RNFL+GCC)

400 zł

Kapsulotomia (laser YAG) jedno oko

1000 zł

Irydotomia (laser YAG) jedno oko

1000 zł

Laseroterapia siatkówki laserem modułowym Pascala - cena od

700 zł

Patternowa trabekuloplastyka laserowa (PSLT)

1500 zł

Angiografia fluoresceinowa

600 zł

Autorefraktometr (komputerowe badanie wzroku)

100 zł

Biometria IOL-Master pomiar długości gałki ocznej (nie obejmuje wyliczenia soczewki wewnatrzgałkowej)

200 zł

Badanie w kierunku nużeńca

200 zł

Kolorowa fotografia oka (przedni odcinek)

200 zł

Kolorowa fotografia dna oka

250 zł

Gonioskopia - badanie kąta przesączania

200 zł

Tonometria

100 zł

Pachymetria

150 zł

USG gałek ocznych

200 zł

Kwalifikacja do operacji zaćmy: IOL, master, USG, pachymetria, IOP

700 zł

Podanie iniekcji do tarczkowej leków przeciwzapalnych, przeciwinfekcyjnych

500 zł

Płukanie antybiotykiem dróg łzowych w stanie ich zapalenia, aspiracja ropnia, nacięcie ropnia, sondowanie dróg łzowych - cena od

450 zł

Krioterapia zmian skórnych - cena od

500 zł

Usunięcie ciała obcego

400 zł

Sondowanie gruczołów Meiboma sonda MASKIN

700 zł

Zabieg BLEPHEX z mechanicznym czyszczeniem, nagrzewaniem, masowaniem i wyciskaniem zawartości gruczołów - zabieg na 4 powieki

1000 zł

Wszczepienie implantów hydrożelowych do punktów łzowych obu oczu

1700 zł

Umów wizytę
    lub zadzwoń: +48 570 878 785