Choroba plamki związana z wiekiem – AMD. OCT – obrazowanie laserowe chorób siatkówki – Centrum Medyczne Orbita
Okulistyka

Choroba plamki związana z wiekiem – AMD. OCT – obrazowanie laserowe chorób siatkówki

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku wśród osób dorosłych w wieku 50 lat i starszych. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem dotyka 8% osób w wieku powyżej 50 r.ż. Może rozwinąć się wcześniej np. w wieku 45 lat, niemniej wiek stanowi w tej chorobie główny czynnik ryzyka. W populacji osób dorosłych powyżej 80 r.ż. odsetek chorych na AMD wzrasta do 40%. Postać zaawansowana w grupie młodszych osób stanowi 0,1%, a po 75 r.ż. wzrasta do 7% przypadków.

Pytania i odpowiedzi

CZYM JEST ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANIE Z WIEKIEM?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest chorobą, w której dochodzi do uszkodzenia najważniejszej części siatkówki oka, czyli plamki żółtej, odpowiedzialnej za ostre widzenie. To właśnie plamka żółta pozwala widzieć ostre, kolorowe, wyraźne obrazy, a jej uszkodzenie prowadzi do utraty widzenia centralnego. Uszkodzenie plamki żółtej może powodować trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy i innymi szczegółowymi zadaniami. AMD nie powoduje całkowitej ślepoty, ponieważ osoby dotknięte tym schorzeniem mogą widzieć peryferyjnie, obwodowo. Istnieją dwie postacie AMD: sucha i mokra.

CZYM RÓŻNI SIĘ PODAĆ SUCHA I MOKRA AMD?

Charakterystyczne dla suchej postaci AMD jest występowanie druz (są to złogi produktów przemiany materii komórek siatkówki) lub tzw. zaniku geograficznego w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Jest to postać, która występuje częściej. Suche AMD przebiega powoli i łagodniej w przeciwieństwie do wysiękowego AMD. W postaci mokrej zwyrodnienia plamki żółtej, pod siatkówką powstają nowe naczynia krwionośne, z których przecieka płyn powodując obrzęk plamki, a w bardziej zaawansowanych etapach choroby – krew. Zarówno obrzęk spowodowany przeciekiem płynu, jak i krwotok w obszarze podsiatkówkowym lub wewnątrz siatkówki, działają bardzo destrukcyjnie na komórki w obszarze plamki, co w konsekwencji prowadzi w szybkim tempie do utraty centralnego widzenia.

W JAKI SPOSÓB DIAGNOZUJE SIĘ AMD?

Tylko kompleksowe, rozszerzone badanie wzroku przeprowadzone w gabinecie okulistycznym, pozwala wykryć zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Prostym badaniem jest test Amslera, składa się z siatki prostych linii z centralnym ciemnym punktem. Krzywienie się czy falowane linii świadczy o chorobie plamki. Podstawowym badaniem w celu rozpoznania AMD jest badanie OCT plamki (optyczna koherentna tomografia). Pozwala ono dokładnie przeanalizować wszystkie warstwy siatkówki w obszarze plamki żółtej i zobaczyć jakie są zmiany w poszczególnych jej warstwach. Bardzo ważnym badaniem, zwłaszcza w przypadku wysiękowej postaci AMD jest angiografia fluoresceinowa (AF) lub angio-OCT. Oba badania służą stwierdzeniu czy doszło do powstania neowaskularyzacji, a więc wytworzenia nowych naczyń krwionośnych.

JAK LECZY SIĘ SUCHE I MOKRE AMD?

Leczeniem w przypadku wysiękowej postaci AMD jest stosowanie iniekcji doszklistkowych z preparatami anty-VEGF (VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego). Obecnie stosowane są następujące preparaty: aflibercept, ranibizumab. Zastrzyki wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, w postaci kropli podawanych do oka. Taki zabieg trwa kilka minut, od razu po zabiegu można wrócić do domu. Średnio w ciągu pierwszego roku leczenia zaleca się wykonanie 8-9 iniekcji. Jak dotąd nie wynaleziono skutecznej metody leczenia suchej postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem. Badania naukowe wykazały, że suplementy diety zawierające antyoksydanty mogą u niektórych pacjentów opóźnić postęp choroby. Najlepiej zapytać swojego okulistę o najlepszy suplement w przypadku suchej postaci AMD.

CO OZNACZA SKRÓT OCT I CZYM JEST TO BADANIE?

Optyczna koherentna tomografia (OCT, ang. optical coherence tomography) jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą obrazowania struktur oka, najczęściej siatkówki i rogówki. Podczas badania dna oka, lekarz widzi ogólny zarys siatkówki, natomiast OCT pozwala przeanalizować każdą warstwę, jest niczym „biopsja optyczna”. Rozdzielczość obrazu jest znacznie wyższa niż w przypadku innych metod, takich jak ultradźwięki lub rezonans magnetyczny (MRI). Zasada działania OCT przypomina USG, z tą różnicą, że USG emituje ultradźwięki, a OCT – światło podczerwone. OCT jest całkowicie bezpiecznym badaniem. Praktycznie nie ma przeciwskazań do jego wykonania. Może być z powodzeniem wykonywane u kobiet w ciąży oraz u każdego pacjenta bez względu na wiek i choroby towarzyszące. Jeśli jest taka potrzeba, może być wielokrotnie powtarzane w krótkim czasie, co jest istotne przy monitorowaniu przebiegu choroby.

Cennik

Konsultacja Okulistyczna Specjalistyczna

350 zł

Badanie OCT

250 zł

Badanie OCT-GCC (grubość kompleksów zwojowych siatkówki)

250 zł

Badanie RNFL - OCT tarczy nerwu wzrokowego

200 zł

Pakiet JASKRA OCT (RNFL+GCC)

400 zł

Konsultacja Okulistyczna (lekarz w trakcie specjalizacji)

300 zł

Konsultacja Okulistyczna Specjalistyczna

350 zł

Konsultacja Okulistyczna Chirurgiczna (dr n. med. Radosław Różycki)

450 zł

Konsultacja Okulistyczna „CITO” (dr n. med. Radosław Różycki)

600 zł

Wizyta kontrolna - wyjęcie implantów kanalików łzowych

250 zł

Założenie soczewki kontaktowej

50 zł

Wykonanie kropli autologicznych z osocza bogatopłytkowego

1200 zł

Leczenie zespołu suchego oka metodą Lipiflow

2800 zł

OCT

250 zł

OCT tarczy nerwu wzrokowego (RNFL)

200 zł

OCT - badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki (GCC)

250 zł

Pakiet JASKRA OCT (RNFL+GCC)

400 zł

Kapsulotomia (laser YAG) jedno oko

1000 zł

Irydotomia (laser YAG) jedno oko

1000 zł

Laseroterapia siatkówki laserem modułowym Pascala - cena od

700 zł

Patternowa trabekuloplastyka laserowa (PSLT)

1500 zł

Angiografia fluoresceinowa

600 zł

Autorefraktometr (komputerowe badanie wzroku)

100 zł

Biometria IOL-Master pomiar długości gałki ocznej (nie obejmuje wyliczenia soczewki wewnatrzgałkowej)

200 zł

Badanie w kierunku nużeńca

200 zł

Kolorowa fotografia oka (przedni odcinek)

200 zł

Kolorowa fotografia dna oka

250 zł

Gonioskopia - badanie kąta przesączania

200 zł

Tonometria

100 zł

Pachymetria

150 zł

USG gałek ocznych

200 zł

Kwalifikacja do operacji zaćmy: IOL, master, USG, pachymetria, IOP

700 zł

Podanie iniekcji do tarczkowej leków przeciwzapalnych, przeciwinfekcyjnych

500 zł

Płukanie antybiotykiem dróg łzowych w stanie ich zapalenia, aspiracja ropnia, nacięcie ropnia, sondowanie dróg łzowych - cena od

450 zł

Krioterapia zmian skórnych - cena od

500 zł

Usunięcie ciała obcego

400 zł

Sondowanie gruczołów Meiboma sonda MASKIN

700 zł

Zabieg BLEPHEX z mechanicznym czyszczeniem, nagrzewaniem, masowaniem i wyciskaniem zawartości gruczołów - zabieg na 4 powieki

1000 zł

Wszczepienie implantów hydrożelowych do punktów łzowych obu oczu

1700 zł

Umów wizytę
    lub zadzwoń: +48 570 878 785