Chirurgia dróg łzowych – Centrum Medyczne Orbita
Chirurgia okulistyczna

Chirurgia dróg łzowych

Nadmierne łzawienie jest chorobą, która dotyczy zaledwie 3% Pacjentów okulistycznych. Może dlatego tak trudno znaleźć skuteczną pomoc w opanowaniu tego dokuczliwego, frustrującego i utrudniającego życie objawu. W chwili obecnej, jedną z częściej wykonywanych procedur, odtwarzających drożność punktów łzowych, jest ich czasowa intubacja implantami silikonowymi.

Pytania i odpowiedzi

JAKIE SĄ PRZYCZYNY PATOLOGICZNEGO ŁZAWIENIA?

Nadmierne łzawienie może być spowodowane trzema przyczynami. Pierwszą z omawianych przyczyn jest zbyt duża produkcja łez. Dzieje się tak najczęściej w przypadku uruchomienia reakcji obronnej lub emocjonalnej. Nadmierna produkcja łez ma za zadanie fizyczną eliminację zarazków, alergenów, substancji chemicznych i innych nieczystości. Ta zwiększona „higiena” oka jest naszą ochroną przed kolonizacją mikroorganizmami i zmniejsza stężenia wszystkich toksycznych substancji, które dostają się do naszego oka. Drugą przyczyną u 30% Pacjentów z nadmiernym łzawieniem jest niedrożność dróg łzowych. Jest ona związana z chorobami punktu i kanalika łzowego, worka łzowego lub przewodu nosowo-łzowego. Każdy z elementów, który ulegnie chorobie może wywołać łzawienie. Ostatnią i najrzadszą przyczyną jest blok czynnościowy – czyli paraliż pompy łzowej. W tej sytuacji aparat dróg odpływu łez jest prawidłowo zbudowany i zewnętrznie nie choruje. Uszkodzeniu w tym przypadku ulegają mechanizmy nerwowe.

JAKIE TESTY PRZEPROWADZA SIĘ PODCZAS DIAGNOSTYKI NADMIERNEGO ŁZAWIENIA?

Jeżeli wycieranie oczu jest ciągłe, to wiadomo, że problem w odpływie łez musi występować. Trudniej jest natomiast Pacjentowi zorientować się w sytuacji, gdy łzawienie jest okresowe lub występuje tylko w określonych warunkach np. na powietrzu. W takich przypadkach najłatwiej posłużyć się skalą opracowaną przez duńskiego okulistę. Skala Munka, bo niej mówimy, jest 5 stopniowa, dotyczy częstotliwości wycierania oczu w ciągu dnia – niepokoimy się, gdy wycierań jest 10 dziennie. Badanie u okulisty przeprowadza się głównie przy pomocy testu zanikania barwnika, ocenie menisku łzowego, a także płukaniem dróg łzowych.

NA CZYM POLEGA LECZENIE ZWĘŻENIA PUNKTU ŁZOWEGO?

Postępowaniem z wyboru, w przypadkach łzawienia spowodowanego zwężeniem oraz niedrożnością punktów łzowych, jest fizyczne poszerzenie ich światła. W chwili obecnej, jedną z częściej wykonywanych procedur, odtwarzających drożność punktów łzowych, jest ich czasowa intubacja perforowanymi implantami silikonowymi. Metoda ma za zadanie fizyczne poszerzenie punktu poprzez wszczepienie do niego miękkiego implantu silikonowego o wymiarach 1,5×2 mm, który jak ekspander ma rozciągnąć tkankę. Usuwa się go po 3 miesiącach.

JAKIE SĄ METODY LECZENIA NIEDROŻNOŚCI WORKA I PRZEWODU NOSOWO-ŁZOWEGO?

Obecnie nadal „złotym standardem”, który można zastosować we wszystkich przypadkach niedrożności woreczkowej i przewodowej jest zewnętrzne zespolenie workowo-nosowe czyli dakryocystorhinostmia – DCR. DCR jest metodą z wyboru w pourazowej niedrożności dolnych dróg łzowych, ziarniniakowatości Wegenera oraz guzach tej okolicy. Nowocześniejsza jest metoda TCL-DCR polega na wprowadzeniu światłowodu, cienkiego i elastycznego jak włos, przez dolny punkt i kanalik łzowy do woreczka łzowego. Miejsce „cięcia” ustala się pod kontrolą endoskopu w jamie nosa. Następnie wytwarzana jest przetoka pomiędzy woreczkiem łzowym a jamą nosa. Kolejnym etapem operacji jest intubacja silikonowym stentem przez górny i dolny kanalik łzowy. Stent usuwany jest po 3 miesiącach.

Cennik

Konsultacja Okulistyczna Chirurgiczna

(dr n. med. Radosław Różycki)

450 zł

Plastyka punktów łzowych z czasową intubacja dróg łzowych różnymi sondami

(dwoje oczu)

3200 zł

Przezkanalikowe laserowe zespolenie workowonosowe LDCR

(jedno oko)

6200 zł

Przezkanalikowe laserowe zespolenie workowonosowe LDCR

(oboje oczu)

10000 zł

Pourazowa plastyka kanalików łzowych

(jedno oko)

4900 zł

Zespolenie workowo-nosowe zewnętrzne DCR

(jedno oko)

6900 zł

Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe zewnętrzne za pomocą rurek Jonesa CDCR

(jedno oko)

6500 zł

Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe zewnętrzne za pomocą rurek Jonesa CDCR

(dwoje oczu)

11000 zł

Usunięcie grzybicy kanału łzowego

(jedno oko)

4900 zł

Umów wizytę
    lub zadzwoń: +48 570 878 785